Deprecated: Function create_function() is deprecated in /storage/content/23/118923/5degrees.se/public_html/wp-content/plugins/wr-pagebuilder/core/core.php on line 127 Partners

Partners

ChalmersU_black Chalmers-SO-ProductionWingquist-Laboratory

Twisted Feet
www.twistedfeet.se

 

Chalmers – för en hållbar framtid 

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.  Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.

www.chalmers.se

www.chalmers.se/5degrees

ChalmersU_black

 

Chalmers styrkeområde Produktion  

Du påverkas av vad vi gör i ditt dagliga liv, varje dag. Tillverkande industrier förser samhället med produkter, hus, vägar, mat, arbetstillfällen och service – men kräver stora mängder av naturliga och mänskliga resurser. Chalmers har ett ansvar gentemot kommande generationer och vi utforskar därför helt nya sätt att nå industriell konkurrenskraft, utveckla resurseffektiva produkt- och produktionsprocesser samt bidrar till att skapa människovänliga arbetsplatser. Hållbar produktion är en viktig nyckel till ett hållbart samhälle.

www.chalmers.se/produktion

Chalmers-SO-Production

 

Wingquist Laboratory VINN Excellence Centre 

Wingquist Laboratory är ett internationellt kompetenscentrum för tvärvetenskaplig forskning inom området effektiv produktframtagning. Inom vårt VINN Excellence Centre har vi visionen att all industriell produkt- och produktionsutveckling ska kunna ske virtuellt med simulering och datorstöd, utan fysiska prototyper eller tester. Det kan minska miljöpåverkan, korta ledtider, sänka kostnader samt ge högre kvalitet i produktionen. Vår mjukvara för variationssimulering och toleransanalys, som är utvecklad centret vid Chalmers i Göteborg, används i hela det svenska fordonsklustret och flygindustrin, men också av bilindustrin internationellt.

http://www.chalmers.se/wqlvinnex

Wingquist-Laboratory

 

IMCG
IMCG underlättar för nya beteenden och förvandlar samhällsutmaningar till affärsmöjligheter. Genom att hjälpa företag och organisationer att nå ut med smarta lösningar bidrar vi till ett hållbart samhälle i framkant. Från våra kontor i Göteborg, Malmö och London erbjuder vi strategiska konsulttjänster inom projektledning, kommunikation, expertis och finansiering.. I projektet 5° stöttar vi med kommunikation, strategisk projektledning, partnerkontakter samt projektleder temadagar för näringsliv och skolor.

www.imcg.se